Werkwijze BlaZIB

BlaZIB is opgebouwd uit twee onderdelen:

  • Informatie over de gezondheid, ervaringen en kwaliteit van leven van patiënten
  • Klinische dataverzameling

Informatie over de gezondheid, ervaringen en kwaliteit van leven van patiënten

Een groot deel van de Nederlandse mannen en vrouwen die tumorweefsel uit hun blaas hebben laten verwijderen tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 worden uitgenodigd om deel te nemen aan BlaZIB. Zij worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, hun ervaringen en hun kwaliteit van leven (o.a. over leefsituatie, algemeen functioneren, blaasfunctie, darmfunctie en seksueel functioneren). Door deze vragenlijst op meerdere momenten in te vullen kunnen veranderingen in de gezondheid en kwaliteit van leven worden gemeten. Daarnaast worden alle deelnemers gevraagd om toestemming te verlenen om de antwoorden op de vragenlijsten te gebruiken in combinatie met de klinische gegevens

Niet alle mannen en vrouwen die in het ziekenhuis zijn geweest voor verwijdering van een tumor in hun blaas worden uitgenodigd voor BlaZIB. Er worden alleen personen uitgenodigd bij wie het weefsel is verwijderd in een deelnemend ziekenhuis tussen november 2017 en november 2019. Daarnaast moet het verwijderde weefsel duiden op een tumor van invasieve aard.

Klinische dataverzameling

In de klinische dataverzameling wordt informatie over de geleverde zorg vastgelegd. U kunt hierbij denken aan de diagnostische onderzoeken die hebben plaatsgevonden, de behandeling die de patiënt heeft ondergaan en de uitkomsten van de behandeling. Deze klinische dataverzameling vindt plaats in alle ziekenhuizen in Nederland en wordt uitgevoerd door de datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR is onderdeel van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). IKNL is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners en heeft als doel de kankerzorg in Nederland steeds te blijven verbeteren. Meer informatie over IKNL en de NKR kunt u vinden op www.iknl.nl en www.cijfersoverkanker.nl.