Laatste nieuwsbrief BlaZIB

In deze laatste editie van de BlaZIB nieuwsbrief blikken we terug én kijken we vooruit; we geven een indruk van de belangrijkste resultaten en een korte toekomstverkenning.

BlaZIB zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van alle patiënten, dokters en anderen die bij het BlaZIB onderzoek betrokken zijn of zijn geweest. Namens het BlaZIB team:
Heel hartelijk bedankt!

Nieuwsbrief BlaZIB uitgave 7 2022