Inclusie BlaZIB afgerond: 1500 ingevulde vragenlijsten ontvangen

Twee jaar na de start van BlaZIB is de inclusie van de vragenlijsten afgerond. De laatste vragenlijsten worden momenteel uitgestuurd. Maar liefst 1500 patiënten zijn bereid geweest om de eerste vragenlijst in te vullen! Zij zullen in de toekomst nog een aantal keer een vragenlijst ontvangen, zodat we de ervaren zorg en kwaliteit van leven over de tijd kunnen monitoren. Een groot deel van de deelnemers heeft al een of meerdere keren een vervolgvragenlijst ingevuld: zo’n 65% van alle deelnemers die de eerste vragenlijst heeft ingevuld, vult ook de tweede vragenlijst (na 6 maanden) in. Tot nu toe zijn dat ongeveer 940 patiënten. Namens het BlaZIB-team hartelijk bedankt!