Brochure belangrijkste resultaten BlaZIB

Recent is het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) afgerond. Het doel van dit onderzoek was meer inzicht geven in de blaaskankerzorg in Nederland, zodat deze – waar nodig – kan worden verbeterd. We vinden het belangrijk om de resultaten uit het onderzoek te delen met patiënten en hun naasten. Daarom hebben we een brochure gemaakt waarin alle uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek zijn weergegeven. U kunt de brochure inzien door op onderstaande link te klikken:

Brochure – Studieresultaten BlaZIB

Namens het BlaZIB-team willen wij alle deelnemers en andere betrokkenen nogmaals hartelijk danken voor hun medewerking en betrokkenheid bij dit onderzoek!