BlaZIB dataverzameling afgerond

De dataverzameling van de klinische data en de kwaliteit van leven data is afgerond! Van ruim 5600 patiënten die de diagnose blaaskanker kregen tussen november 2017 en november 2019, is gedetailleerde klinische informatie verzameld. Deze patiënten zijn twee jaar lang gevolgd zodat het gehele traject van diagnose tot behandeling en uitkomsten in beeld is gebracht. Een deel van deze patiënten is ook uitgenodigd voor de kwaliteit van leven meting via vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn op meerdere momenten afgenomen zodat ook hier veranderingen over de tijd inzichtelijk gemaakt konden worden. De eerste vragenlijst is door bijna 1700 deelnemers ingevuld, waarvoor onze dank!

Op basis van deze data zijn al verscheidene relevante onderzoeksvragen uitgewerkt. Zie hiervoor de publicatiepagina op de BlaZIB website. Het onderzoek stopt hier echter niet, want er zullen in de toekomst nog meer onderzoeksvragen op basis van BlaZIB-data worden uitgewerkt.

Namens het BlaZIB-team willen wij alle deelnemers en andere betrokkenen hartelijk danken voor hun medewerking en betrokkenheid bij dit onderzoek!