Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van BlaZIB.

BlaZIB dataverzameling afgerond

De dataverzameling van de klinische data en de kwaliteit van leven data is afgerond! Van ruim 5600 patiënten die de diagnose blaaskanker kregen tussen november 2017 en november 2019, is gedetailleerde klinische informatie verzameld. Deze patiënten zijn twee jaar lang gevolgd zodat het gehele traject van diagnose tot behandeling en uitkomsten in beeld is gebracht. Een deel van deze patiënten is ook uitgenodigd voor de kwaliteit van leven meting via vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn op meerdere momenten afgenomen zodat ook hier veranderingen over de tijd inzichtelijk gemaakt konden worden. De eerste vragenlijst is door bijna 1700 deelnemers ingevuld, waarvoor onze dank!

Continue reading “BlaZIB dataverzameling afgerond”


Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 24 december tot 3 januari zullen wij vanwege de kerstvakantie zeer beperkt tot niet bereikbaar zijn via de telefoon en e-mail. Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dan een voicemail inspreken op (088) 234 60 66 en uw telefoonnummer vermelden, of een e-mail sturen naar blazib@iknl.nl? Dan nemen wij na de vakantie zo snel mogelijk contact met u op.

Het BlaZIB team wenst u prettige feestdagen.


Publicatiepagina BlaZIB nu online

Per vandaag is de BlaZIB-website uitgebreid met een publicatiepagina. Hierop staan alle publicaties die zijn voortgekomen uit BlaZIB, met als meest recente wetenschappelijke publicatie: ‘Low Risk of Severe Complications After A Single, Post-Operative Instillation of Intravesical Chemotherapy in Patients with TaG1G2 Urothelial Bladder Carcinoma’ in het Amerikaanse tijdschrift Bladder Cancer, over het risico van een eenmalige blaasspoeling met chemotherapie. Naast wetenschappelijke artikelen worden op deze pagina ook de congressen en/of symposia vermeld waarin onderzoek van BlaZIB is gepresenteerd. De lijst zal worden aangevuld indien er nieuwe publicaties of presentaties zijn.


Zesde nieuwsbrief BlaZIB

In de zesde editie van de BlaZIB nieuwsbrief gaan we in op de impact van COVID-19 op de (blaas)kankerzorg op basis van de nieuwste data, en beschrijven de resultaten van een studie naar het risico op ernstige complicaties na een eenmalige blaasspoeling.

Nieuwsbrief BlaZIB uitgave 6 – mei 2021


Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 18 december tot 4 januari zullen wij wegens de kerstvakantie zeer beperkt tot niet bereikbaar zijn via de telefoon en e-mail. Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dan een voicemail inspreken op (088) 234 60 66 en uw telefoonnummer vermelden, of een e-mail sturen naar blazib@iknl.nl? Dan nemen wij na de vakantie zo snel mogelijk contact met u op.

Het BlaZIB team wenst u prettige feestdagen.
Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 20 december tot 6 januari zullen wij wegens de kerstvakantie zeer beperkt tot niet bereikbaar zijn via de telefoon en e-mail. Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dan een voicemail inspreken op (088) 234 60 66 en uw telefoonnummer vermelden, of een e-mail sturen naar blazib@iknl.nl? Dan nemen wij na de vakantie zo snel mogelijk contact met u op.

Het BlaZIB team wenst u prettige feestdagen.Inclusie BlaZIB afgerond: 1500 ingevulde vragenlijsten ontvangen

Twee jaar na de start van BlaZIB is de inclusie van de vragenlijsten afgerond. De laatste vragenlijsten worden momenteel uitgestuurd. Maar liefst 1500 patiënten zijn bereid geweest om de eerste vragenlijst in te vullen! Zij zullen in de toekomst nog een aantal keer een vragenlijst ontvangen, zodat we de ervaren zorg en kwaliteit van leven over de tijd kunnen monitoren. Een groot deel van de deelnemers heeft al een of meerdere keren een vervolgvragenlijst ingevuld: zo’n 65% van alle deelnemers die de eerste vragenlijst heeft ingevuld, vult ook de tweede vragenlijst (na 6 maanden) in. Tot nu toe zijn dat ongeveer 940 patiënten. Namens het BlaZIB-team hartelijk bedankt!