Author Archives: Lisa van Hoogstraten

Brochure belangrijkste resultaten BlaZIB

Recent is het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) afgerond. Het doel van dit onderzoek was meer inzicht geven in de blaaskankerzorg in Nederland, zodat deze – waar nodig – kan worden verbeterd. We vinden het belangrijk om de resultaten uit het onderzoek te delen met patiënten en hun naasten. Daarom hebben we een brochure gemaakt waarin alle uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek zijn weergegeven. U kunt de brochure inzien door op onderstaande link te klikken:

Brochure – Studieresultaten BlaZIB

Namens het BlaZIB-team willen wij alle deelnemers en andere betrokkenen nogmaals hartelijk danken voor hun medewerking en betrokkenheid bij dit onderzoek!

Laatste nieuwsbrief BlaZIB

In deze laatste editie van de BlaZIB nieuwsbrief blikken we terug én kijken we vooruit; we geven een indruk van de belangrijkste resultaten en een korte toekomstverkenning.

BlaZIB zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van alle patiënten, dokters en anderen die bij het BlaZIB onderzoek betrokken zijn of zijn geweest. Namens het BlaZIB team:
Heel hartelijk bedankt!

Nieuwsbrief BlaZIB uitgave 7 2022

BlaZIB dataverzameling afgerond

De dataverzameling van de klinische data en de kwaliteit van leven data is afgerond! Van ruim 5600 patiënten die de diagnose blaaskanker kregen tussen november 2017 en november 2019, is gedetailleerde klinische informatie verzameld. Deze patiënten zijn twee jaar lang gevolgd zodat het gehele traject van diagnose tot behandeling en uitkomsten in beeld is gebracht. Een deel van deze patiënten is ook uitgenodigd voor de kwaliteit van leven meting via vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn op meerdere momenten afgenomen zodat ook hier veranderingen over de tijd inzichtelijk gemaakt konden worden. De eerste vragenlijst is door bijna 1700 deelnemers ingevuld, waarvoor onze dank!

Continue reading “BlaZIB dataverzameling afgerond”

Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 24 december tot 3 januari zullen wij vanwege de kerstvakantie zeer beperkt tot niet bereikbaar zijn via de telefoon en e-mail. Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dan een voicemail inspreken op (088) 234 60 66 en uw telefoonnummer vermelden, of een e-mail sturen naar blazib@iknl.nl? Dan nemen wij na de vakantie zo snel mogelijk contact met u op.

Het BlaZIB team wenst u prettige feestdagen.

Publicatiepagina BlaZIB nu online

Per vandaag is de BlaZIB-website uitgebreid met een publicatiepagina. Hierop staan alle publicaties die zijn voortgekomen uit BlaZIB, met als meest recente wetenschappelijke publicatie: ‘Low Risk of Severe Complications After A Single, Post-Operative Instillation of Intravesical Chemotherapy in Patients with TaG1G2 Urothelial Bladder Carcinoma’ in het Amerikaanse tijdschrift Bladder Cancer, over het risico van een eenmalige blaasspoeling met chemotherapie. Naast wetenschappelijke artikelen worden op deze pagina ook de congressen en/of symposia vermeld waarin onderzoek van BlaZIB is gepresenteerd. De lijst zal worden aangevuld indien er nieuwe publicaties of presentaties zijn.

Zesde nieuwsbrief BlaZIB

In de zesde editie van de BlaZIB nieuwsbrief gaan we in op de impact van COVID-19 op de (blaas)kankerzorg op basis van de nieuwste data, en beschrijven de resultaten van een studie naar het risico op ernstige complicaties na een eenmalige blaasspoeling.

Nieuwsbrief BlaZIB uitgave 6 – mei 2021

Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 18 december tot 4 januari zullen wij wegens de kerstvakantie zeer beperkt tot niet bereikbaar zijn via de telefoon en e-mail. Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dan een voicemail inspreken op (088) 234 60 66 en uw telefoonnummer vermelden, of een e-mail sturen naar blazib@iknl.nl? Dan nemen wij na de vakantie zo snel mogelijk contact met u op.

Het BlaZIB team wenst u prettige feestdagen.

Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 20 december tot 6 januari zullen wij wegens de kerstvakantie zeer beperkt tot niet bereikbaar zijn via de telefoon en e-mail. Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dan een voicemail inspreken op (088) 234 60 66 en uw telefoonnummer vermelden, of een e-mail sturen naar blazib@iknl.nl? Dan nemen wij na de vakantie zo snel mogelijk contact met u op.

Het BlaZIB team wenst u prettige feestdagen.