• "Met de komst van BlaZIB komen we hopelijk achter de zo gewenste antwoorden op wat zinnig is om te meten in de complexe zorg rondom de patiënt met blaaskanker.”

  Katja Goossens, uroloog, Alrijne

 • “Met de BlaZIB analyse krijgen we een inzicht in de werkelijke uitkomst en impact van blaaskankerbehandeling op populatie- en ziekenhuisniveau.  Dit zal ook een uitgangspunt worden voor kwaliteitsverbetering.”

  Maarten Hulshof, radiotherapeut, AMC

 • “Het monitoren van kwaliteit van zorg is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar anderzijds worden we allemaal gek van de enorme hoeveelheid indicatoren en registratielast. BlaZIB zal duidelijk maken wat we wel maar vooral ook wat we niet hoeven te registreren.”

  Bart Kiemeney, epidemioloog, Radboudumc

 • “BlaZIB helpt mee onze zorg in het Franciscus Rotterdam op het hoogste peil te houden”

  Ronald Nooter, uroloog, Franciscus Rotterdam

 • “BlaZIB gaat verder, voor de toekomst.”

  Fred Witjes, uroloog, Radboudumc

 • “Met BlaZIB willen we de blaaskankerzorg optimaliseren; het is belangrijk als professional hierin stappen te zetten in samenwerking met andere partijen. De beste zorg voor iedere patiënt.”

  Bart Wijsman, uroloog, Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis

 • “Een goed opgezette en strak georganiseerde registratie van de kwaliteit van de behandeling van blaaskanker in Nederland is een absolute voorwaarde om de kwaliteit van de zorg voor blaaskankerpatiënten te kunnen verbeteren.”

  Joost Boormans, uroloog, Erasmusmc

 • “Blaaskanker is een onderbelicht ziektebeeld. Met BlaZIB wordt het snel duidelijk hoe goed de zorg nu is en waar we samen kunnen verbeteren.”

  Jorg Oddens, uroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 • “Met de snel veranderende mogelijkheden voor blaaskanker is het van groot belang dat we bijhouden en onderzoeken wat de beste resultaten in de klinische praktijk oplevert. Hierdoor kunnen we zorgen dat de behandeling van blaaskanker patiënten zo optimaal mogelijk wordt.”

  Michiel van der Heijden, medisch oncoloog, NKI/AvL

 • (BlaZIB geeft) “Veel data en inzicht in de patronen van blaaskankerzorg in Nederland.”

  Bas van Rhijn, uroloog, AvL / NKI

 • “BlaZIB levert antwoorden op vraagstukken in de blaaskankerzorg die door een grote groep onderzoekers en deskundigen gezamenlijk zijn geformuleerd.”

  Guus Vanderbosch, secretaris, patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’

 • "Met BlaZIB wordt de zorg voor patiënten met blaaskanker in heel Nederland geregistreerd, geanalyseerd en continue verbeterd."

  Tineke Smilde, medisch oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 • “BlaZIB een betrouwbare database waar we echt iets mee moeten en kunnen doen.”

  Joep van Roermund, uroloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum

 • "Het BlaZIB project zal ons waardevolle informatie bieden over kwaliteit van de blaaskankerzorg in Nederland. Met deze kwaliteitsregistratie zullen we de kwaliteit van de blaaskankerbehandeling in Nederland verder kunnen verbeteren."

  Richard Meijer, uroloog, UMC Utrecht

Het BlaZIB onderzoek is afgerond

Het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) is afgerond. Het doel van deze landelijke studie was inzicht geven in de kwaliteit van zorg in Nederland en deze – waar mogelijk – te verbeteren. Om dit te bereiken werd de blaaskankerzorg in beeld gebracht vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling. Naast de medische gegevens werd ook informatie verzameld over de algemene gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Om dit in kaart te brengen werden vragenlijsten gebruikt.

Uit het BlaZIB onderzoek kwamen veel relevante inzichten in de zorg voor blaaskankerpatiënten. Alle resultaten uit de BlaZIB-studie zijn gebundeld in een rapportage, gericht aan de wetenschappelijke verenigingen betrokken bij de blaaskankerzorg. Speciaal voor patiënten en hun naasten is er een brochure gemaakt waarin op een toegankelijke wijze alle resultaten worden samengevat. Deze brochure kunt u inzien door op onderstaande afbeelding te klikken. Wilt u liever een hardcopy ontvangen? Stuur dan een verzoek via blazib@iknl.nl.