• "Met BlaZIB wordt de zorg voor patiënten met blaaskanker in heel Nederland geregistreerd, geanalyseerd en continue verbeterd."

  Tineke Smilde, medisch oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 • “Met de BlaZIB analyse krijgen we een inzicht in de werkelijke uitkomst en impact van blaaskankerbehandeling op populatie- en ziekenhuisniveau.  Dit zal ook een uitgangspunt worden voor kwaliteitsverbetering.”

  Maarten Hulshof, radiotherapeut, AMC

 • “Met BlaZIB willen we de blaaskankerzorg optimaliseren; het is belangrijk als professional hierin stappen te zetten in samenwerking met andere partijen. De beste zorg voor iedere patiënt.”

  Bart Wijsman, uroloog, Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis

 • "Met de komst van BlaZIB komen we hopelijk achter de zo gewenste antwoorden op wat zinnig is om te meten in de complexe zorg rondom de patiënt met blaaskanker.”

  Katja Goossens, uroloog, Alrijne

 • "Het BlaZIB project zal ons waardevolle informatie bieden over kwaliteit van de blaaskankerzorg in Nederland. Met deze kwaliteitsregistratie zullen we de kwaliteit van de blaaskankerbehandeling in Nederland verder kunnen verbeteren."

  Richard Meijer, uroloog, UMC Utrecht

 • “Een goed opgezette en strak georganiseerde registratie van de kwaliteit van de behandeling van blaaskanker in Nederland is een absolute voorwaarde om de kwaliteit van de zorg voor blaaskankerpatiënten te kunnen verbeteren.”

  Joost Boormans, uroloog, Erasmusmc

 • “BlaZIB een betrouwbare database waar we echt iets mee moeten en kunnen doen.”

  Joep van Roermund, uroloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum

 • “Met de snel veranderende mogelijkheden voor blaaskanker is het van groot belang dat we bijhouden en onderzoeken wat de beste resultaten in de klinische praktijk oplevert. Hierdoor kunnen we zorgen dat de behandeling van blaaskanker patiënten zo optimaal mogelijk wordt.”

  Michiel van der Heijden, medisch oncoloog, NKI/AvL

 • “Het monitoren van kwaliteit van zorg is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar anderzijds worden we allemaal gek van de enorme hoeveelheid indicatoren en registratielast. BlaZIB zal duidelijk maken wat we wel maar vooral ook wat we niet hoeven te registreren.”

  Bart Kiemeney, epidemioloog, Radboudumc

 • “BlaZIB helpt mee onze zorg in het Franciscus Rotterdam op het hoogste peil te houden”

  Ronald Nooter, uroloog, Franciscus Rotterdam

 • “BlaZIB gaat verder, voor de toekomst.”

  Fred Witjes, uroloog, Radboudumc

 • “Blaaskanker is een onderbelicht ziektebeeld. Met BlaZIB wordt het snel duidelijk hoe goed de zorg nu is en waar we samen kunnen verbeteren.”

  Jorg Oddens, uroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 • (BlaZIB geeft) “Veel data en inzicht in de patronen van blaaskankerzorg in Nederland.”

  Bas van Rhijn, uroloog, AvL / NKI

 • “BlaZIB levert antwoorden op vraagstukken in de blaaskankerzorg die door een grote groep onderzoekers en deskundigen gezamenlijk zijn geformuleerd.”

  Guus Vanderbosch, secretaris, patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’

Wat is BlaZIB?

BlaZIB staat voor BlaaskankerZorg In Beeld. BlaZIB is een landelijk onderzoek naar blaaskankerzorg. In BlaZIB wordt informatie vastgelegd over de diagnostische onderzoeken die hebben plaatsgevonden, de behandeling die de patiënt heeft ondergaan en de uitkomsten van de behandeling. Naast de medische gegevens wordt ook informatie verzameld over de algemene gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Om dit in kaart te brengen worden vragenlijsten gebruikt.

Wat is het doel van BlaZIB?

Het doel van BlaZIB is middels wetenschappelijk onderzoek inzicht geven in de kwaliteit van de blaaskankerzorg en te verbeteren waar nodig. Door het delen van uitkomsten van dit cohort kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten van elkaar leren en wordt de zorg in Nederland nog beter.

Wie worden er uitgenodigd voor BlaZIB?

Een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen nemen deel aan de kwaliteit van leven dataverzameling van BlaZIB (zie deelnemende ziekenhuizen). Alle mannen en vrouwen met een invasieve tumor in de blaas die zijn gediagnosticeerd in een deelnemend ziekenhuis tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 worden uitgenodigd voor BlaZIB.

Wat houdt deelname aan BlaZIB in?

Deelname houdt in het invullen van een vragenlijst op een aantal momenten in de tijd (maximaal vier keer). De vragenlijst bevat vragen over gezondheid, ervaringen en kwaliteit van leven. Daarnaast worden alle deelnemers gevraagd om toestemming te verlenen om de antwoorden op de vragenlijsten te gebruiken in combinatie met de klinische gegevens (zie werkwijze BlaZIB).

Vragenlijst invullen